Näitä lääkkeitä käyttävän on ennen kirkasvalohoidon aloittamista keskusteltava oman lääkärinsä kanssa: